Share

2011

2011

  • Thành lập văn phòng Hoa Lư Design
  • Đầu tư và vận hành 2 trung tâm thể thao quy mô 20 tỉ
  • Thiết kế văn phòng chính ngân hàng Việt Á – 34 Hàn Thuyên

Share post: