Share

APRICOT HOTEL HA NOI

APRICOT HOTEL HA NOI

Thông tin dự án

APRICOT HOTEL HA NOI

Mô tả: Thầu phụ
Thời gian: 2015
Quy mô: 40 phòng
Địa điểm: Hà Nội