Share

CON GA TRONG RESTAURANT

CON GA TRONG RESTAURANT

Thông tin dự án

CON GA TRONG RESTAURANT

Mô tả: Thầu chính
Thời gian: 2015
Quy mô: 195m2
Địa điểm: AEON MALL Bình Dương Canary