Share

LEGEND BEER

LEGEND BEER

Thông tin dự án

LEGEND BEER

Mô tả: Thầu chính
Thời gian: 2016
Quy mô: 400m2
Địa điểm: AEON Mall Long Biên, Hà Nội