Share

LEGEND COFFEE

LEGEND COFFEE

Thông tin dự án

LEGEND COFFEE

Mô tả: Thầu chính
Thời gian: 2018
Quy mô: 1.100m2
Địa điểm: Tòa nhà Đại Việt, Hà Đông, Hà Nội