Share

NHÀ HÀNG HOKKAIDO

NHÀ HÀNG HOKKAIDO

Thông tin dự án

NHÀ HÀNG HOKKAIDO

Mô tả: Thầu chính
Thời gian: 2017
Quy mô: 110m2
Địa điểm: Saigon Centre, Quận 1, TP.HCM