Share

PEPPER LUNCH

PEPPER LUNCH

Thông tin dự án

PEPPER LUNCH

Mô tả: Thầu chính
Thời gian: 2014
Quy mô: 130m2
Địa điểm: Vincom Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM