Share

VĂN PHÒNG BIDV – DANG VAN BI

VĂN PHÒNG BIDV – DANG VAN BI

Thông tin dự án

BIDV – DANG VAN BI

Mô tả: Thầu chính
Thời gian: 2016
Quy mô: 3.000m2
Địa điểm: Đặng Văn Bi, Quận Thủ Đức, TP.HCM