Share

VĂN PHÒNG DHA CENTRE

VĂN PHÒNG DHA CENTRE

Thông tin dự án

VĂN PHÒNG DHA

Mô tả: Thầu chính
Thời gian:
Quy mô: 900m2
Địa điểm: Tòa nhà TTC – Hoàng Văn Thụ, Quận Phú Nhuận, TP.HCM