Share

VIP LOUGE

VIP LOUGE

Thông tin dự án

VIP LOUGE

Mô tả: Thầu chính
Thời gian: 2018
Quy mô: 85m2
Địa điểm: Sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa