Share

Kinh doanh gạch

Kinh doanh gạch

GIỚI THIỆU CÔNG TY GẠCH TUY NEN BÌNH ĐỊNH

Công ty cổ phần gạch Tuy nen Bình Định được thành lập theo quyết định số 131/2001/QĐ-UB, ngày 28/12/2001 của UBND tỉnh Bình Định, trên cơ sở cổ phần hoá DNNN theo nghị định 44/CP. Công ty luôn luôn đầu tư dây chuyền sản xuất đồng bộ theo công nghệ tiên tiến của Châu Âu. Cùng với đội ngũ công nhân lành nghề, nên năng lực sản xuất hiện tại của nhà máy gạch nung đạt trên 50 triệu viên quy chuẩn/năm; Gạch không nung xi măng cốt liệu 10 triệu viên; Gạch không nung bê tông nhẹ AAC 100.000 m3/năm. Công ty được thành lập đầu tiên vào ngày 2/2/1978, theo quyết định số 07/QĐ-UB của UBND tỉnh Nghĩa Bình, trên cơ sở hợp nhất 5 cơ sở sản suất gạch ngói tư nhân trên 3 địa [...]
Xem thêm