Share

2013

2013

  • Nhân sự 15 người
  • Dự án trọng điểm khu thể thao đường D2 – TP.HCM và Hà Nội
  • Nghiên cứu tham gia ngành thiết kế nội thất Văn phòng
  • Top 30 công ty nội thất chuyên về F&B

Share post: