Share

2018

2018

  • Nhân sự 40 người
  • Đầy đủ cơ cấu các phòng ban của Công Ty
  • Thực hiện dự án khách sạn sân Golf Đồng Nai
  • Triển khai tập đoàn Golden Gate, Tập đoàn QSR, Tập đoàn DHA
  • Nâng cấp diện tích xưởng sản xuất lên 3.000 m2

Share post: