Share

2019

2019

  • Nhân sự 40 người
  • Triển khai tập đoàn Golden Gate, Tập đoàn QSR, Tập đoàn DHA
  • Tham gia dự án Bệnh viện Ung Bướu quận 9
  • Nhập khẩu và vận hành hệ thống sản xuất nội thất hiện đại
  • Mở rộng xưởng sản xuất lên 4.000 m2

Share post: