Share

PENHOUSE PEAR

PENHOUSE PEAR

Thông tin dự án

PENHOUSE PEAR

Mô tả: Thầu chính
Thời gian: 2018
Quy mô: 360m2
Địa điểm: Tòa nhà Pearl Plaza, Quận Bình Thạnh, TP.HCM