Share

VILLA-MR KHANH

VILLA-MR KHANH

Thông tin dự án

VILLA-MR KHANH

Mô tả: Thầu chính
Thời gian: 2017
Quy mô: 600m2
Địa điểm: Quận 2, TP.HCM